Bizi takip edin!

Facebook Twitter
Sepetiniz Sepetiniz
henüz boş
Hoş geldiniz | Giriş | Sipariş Takibi | Yeni Üye | Yardım


 Naturey.com > Rehber > TOPLULUKLAR

  REHBER > TOPLULUKLAR
Doğal ve ekolojik yaşamı destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları
Doğal, organik, ekolojik yaşamı destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının listesi, tanıtımları, amaçları ve iletişim bilgileri.

 • Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG)

 • AFAG, "Akdeniz fokunu korumak; Akdeniz'i korumaktır!" anlayışı ile, Akdeniz fokunun ve onun yaşam ortamı olan Akdeniz kıyı ekosisteminin korunması ve araştırılması amacıyla Türkiye'de kurulmuş ilk ve tek ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşudur.

  AFAG, Avrupa'nın en nadir memeli türü olan Akdeniz fokunun Türkiye kıyılarında yaşamını sürdürmesi ve türün yaşam ortamı olan kıyıların korunması için çaba göstermekte ve çalışmalar yapmaktadır.

  Adres: Kazakistan Cd. No: 94/5 Emek 06510 Ankara
  Tel: +90 (312) 213 08 34
  Web: www.sadafag.org


 • Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye

 • Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 1990 yılında ABD, Avrupa Komisyonu ve Macaristan tarafından kurulmuş bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Bugün, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çalışan REC'in hukuki temeli, 28 ülkenin hükümetleri ve Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmış bir tüzüğe dayanmaktadır. REC'in Türkiye Ofisi 2004 yılında Ankara'da kurulmuş ve TBMM tarafından onaylanmıştır.

  REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir.

  Adres: İlkbahar Mahallesi 15. Cd. 296. Sk. No:8 06550 Yıldız Çankaya / Ankara
  Tel: +90 (312) 491 95 30 (Direktör)
  Web sitesi: www.rec.org.tr


 • Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

 • Yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayaliyle 12 Ağustos 2002 tarihinde kurulmuştur. Bu hayale ulaşabilmek için "bu yönde örnekler oluşturma, var olana destek olma ve bilginin dolaşımını sağlamak" misyonunu üstlenmektedir. Derneğin amacı; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektedir.

  Adres: Lüleci Hendek Cd. 120/1-2 Kuledibi / İstanbul
  Tel: +90 (212) 252 52 55
  Web: www.bugday.org


 • Çekül Vakfı

 • Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. "Doğal kaynakları", "kültürel mirası" ve "insan"ı bir bütün olarak ele alarak, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

  "Koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsediği strateji, "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği"ne öncelik verilmesidir.

  Doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, "gönüllülük" esasına dayalı sivil girişimlerini, "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım", "örgütlenme" ana başlıkları altında sürdürmektedir.

  Adres: Ekrem Tur Sk. No:8 Beyoğlu 34435 İstanbul
  Telefon: +90 (212) 249 64 64 - 251 54 44
  Web: www.cekulvakfi.org.tr


 • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

 • Türkiye'de ambalaj atıkları geri kazandırma sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak amacı ile 1 Kasım 1991'de kuruldu.

  Bu amaca ulaşmak için, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği atık ve geri kazanım ilke ve kurallarını, Entegre Atık Yönetimi ilke ve kurallarını, Kamu-Endüstri-Tüketici sorumluluk paylaşımı ilke ve kurallarını benimsiyor. Bu ilke ve kurallara uygun projelere katkı sağlıyor.

  Adres: Koşuyolu 34718 Kadıköy / İstanbul
  Tel: +90 (216) 428 78 90 - 94 (4 Hat)
  Web: www.cevko.org.tr


 • DenizTemiz Derneği (TURMEPA)

 • Deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak etkili bir güç olmayı amaçlamaktadır.

  Aldığımız her nefeste denizlerin payı var. Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin %70'ini denizler sağlamaktadır. Dünyadaki en büyük protein kaynağı denizdir. Kanser ilaçlarının %65 i deniz canlılarından ve bitkilerinden yapılmaktadır.

  Elimizdeki bu cevher ne yazık ki her geçen gün kirlenmektedir. DenizTemiz Derneği olarak inanıyoruz ki müdahale etmek için geç değildir. İnsanları bilinçlendirerek durumun vahametini anlatabilir, davranışları olumlu yönde değiştirebiliriz.

  Adres: Nakkaşatepe Aziz Bey Sk. No:26 34674 Kuzguncuk / İstanbul
  Tel: +90 (216) 310 93 01 - 341 77 77
  Web: www.turmepa.org.tr


 • Doğa Derneği

 • İnsanın; bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu, varoluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasına bile gerek kalmayan bir yaşam tarzı geliştirdiği bir dünyaya ulaşmak amacıyla çalışmaktadır.

  Başta kuşlar olmak üzere nesli tehlike altında olan türlerin, Önemli Kuş Alanları ve Önemli Doğa Alanları'nın ve bu alanlar arasındaki geçiş bölgelerinin korunması için çalışmalar gerçekleştirir.

  Adres: Kennedy Cd. Boylu Apt. 50/19 Kavaklıdere / Ankara
  Tel: +90 (312) 448 05 37 - 448 08 23 - 448 09 56
  Web: www.dogadernegi.org - www.sifiryokolus.org


 • Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Vakfı (DHKD & WWF Türkiye)

 • Amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmekte; kamuoyu, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

  Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini koruma sorumluluğunun iş dünyası, resmi kurumlar, bireyler ve genel kamuoyu tarafından paylaşılması gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda da tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vererek toplumun her kesiminden aktif katılım beklemektedir.

  Adres: Büyük Postane Cd. No: 43-45. K: 5-6 Bahçekapı 34420 İstanbul
  Tel: +90 (212) 513 21 73 - 528 20 90
  Web: www.wwf.org.tr


 • Doğa ile Barış Derneği

 • Toplumun birleşik gücünü insan ve doğa sevgisinde odaklaştırarak sürdürülebilir çevrede yaşayan bilinçli üreten ve tüketen toplumu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla yaygın organizasyonlar yapmaktır.

  Adres: Fener Kalamış Cd. On İki Apartmanı No:30 D:3 Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul
  Tel: +90 (216) 414 90 25
  Web: www.dogailebaris.org.tr


 • Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği

 • Tüm ekolojik süreçleri ve doğal bütünlüğü tanımayı, tanıtmayı ve korumayı; ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmayı; doğa ile uyumlu sürdürülebilir bir yaşamı desteklemeyi amaç edinmiştir.

  Adres: Mithatpaşa Cd. No:5 SSK Konak Blokları Büro 354 Konak / İzmir
  Tel: +90 (232) 482 08 18
  Web: www.egedoga.org


 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)


 • Dünyada başlangıcı çok eski yıllara dayanan ekolojik tarım düşüncesi, zaman içinde uygulanmaya başlamış ve bu süreçte faaliyetleri yönlendirme amacı ile birçok ülkede farklı kuruluşlar oluşmuştur. Türkiye' de ekolojik tarım ilk defa 1980'li yılların başında ticari anlamda sözleşmeli çiftçilerle yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ekolojik tarımın belli bir şemsiye organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla ekolojik tarım felsefesine inanan üretici, tüketici, işleyici, kontrolör, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla "Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği" (ETO) 1992 yılında İzmir' de kurulmuştur. Derneğin bu sektörde çalışanlar, araştırıcılar, teknik elemanlar, üreticiler, ihracatçılar, ticaretle uğraşanlar ve tüketiciler gibi farklı kesimlerden oluşan, ülkemizin tüm yörelerinden biraraya gelen 300 den fazla üyesi bulunmaktadır.

  Adres: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü K:3 Bornova / İzmir
  Tel: +90 (232) 388 40 00 / 1396
  Web: www.eto.org.tr


 • Geleneksel Tıp Derneği

 • Amacı, dünyanın önemli bölümünde varlığını sürdüren yerel ve geleneksel tıptan yola çıkarak, daha insani, ekolojik, erişilebilir, adil ve rasyonel bir tıp yaklaşımını geleceğe taşımak konusunda çalışmalar yapmaktır.

  Sorumluluğundaki 14 dönümlük Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde 400 kadar etiketli bitki türü ekili bulunmakta ve Sağlık Araştırmaları Merkezi, Bitki laboratuarı - Herbarium ve Sera yer almaktadır.

  Adres: Merkezefendi Mah. Yeni Çiftlik yolu 1/1 İstanbul 34015
  Tel: +90 (212) 664 41 55
  Web: www.merkezefendi.org


 • GDO'ya Hayır Platformu

 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Hayır Platformu, başta ekolojik ürün üreticileri ve ekoloji örgütleri olmak üzere tüm ülkede örgütlü çevre platformlarını oluşturan yerel derneklerden ve konuyla doğrudan ilgili STK'lardan oluşuyor.

  Web: www.gdoyahayir.org


 • İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu

 • Adres: Halaskargazi Cd. No:183 D:16 34380 Pangaltı / İstanbul
  Tel: +90 (212) 225 11 99 - 225 25 56
  Web: www.istcef.org


 • Kuş Gözlem Toplulukları

 • Sayıları hızla artan kuş gözlemcilerinin oluşturduğu topluluklar ülkemizde giderek artıyor. Kuş gözlem toplulukları, gerçekleştirdikleri çalışmalarla kuşların ve doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

  Web: www.kusgozlem.com


 • ORGÜDER Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği

 • Türkiye'de tüm organik ürün sanayi sektörüne yönelik; her türlü organik gıda ürünleri üretiminde veya gıda dışı organik ürünler üretiminde iştigal eden üretici ve sanayicileri ile, başka ülkelerde aynı veya benzer alanlarda faaliyet gösteren sanayicileri, yoksa Türkiye'deki şirketlerini, yoksa ortaklıklarını veya yetkili temsilciliklerini bir çatı altında toplayarak aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğini geliştirmek, bilgi alış verişinde bulunmak, tüketiciler ve kamuoyu ile iletişim içerisinde bulunmak suretiyle onların bilgi edinmelerine, organik ürünleri tanıma ve kullanma faaliyetlerine yardımcı olmaktır.

  Adres: Bankacı Sk. No:4/6 (06640) Kocatepe / Ankara
  Tel: +90 (312) 419 39 98 - 419 40 25
  Web: www.orguder.org.tr


 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

 • Sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

  Adres: 89. Sk. 14/9 06550 Yıldız Çankaya / Ankara
  Tel: +90 (312) 442 42 62 (pbx)
  Web: www.stgm.org.tr


 • TEMA Vakfı

 • Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

  Adres: Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok K:2 D:8 34330 Levent / İstanbul
  Tel: +90 (212) 283 78 16
  Web: www.tema.org.tr


 • Temiz Enerji Vakfı

 • İnsanoğlu, ateşi bir enerji kaynağı olarak kullanmaya başladığından beri, dünya yüzünde sadece gıdadan alınan enerji ile yaşamını sürdüren diğer canlılardan ayrılarak, yeni bir döneme girmiştir. O günden bu güne yeni enerji kaynakları arayan ve bulan insanoğlu, bu kaynakları kendi amaçları için giderek artan tutarlarda kullanagelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bungün de, daha çok enerji kullanan insan toplulukları daha güçlü olmakta ve daha rahat yaşamaktadırlar. Bu yönüyle, yaşamımızda önemli yeri olan enerji kullanımından vazgeçemeyiz.

  Enerji kaynaklarının bu denli artan tutarlarda kullanılmasında ortaya çıkan ve insanoğlunun yaşadığı çevreyi olumsuz yönde etkileyen çevre etkileri ile bazı enerji kaynaklarının tükenir olmaları, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanları bu konularda düşünmeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye zorlamıştır. Temiz enerji kaynaklarına yönelme, tükenmez enerji kaynaklarına yönelme, enerjinin daha verimli kullanımına yönelme, hep bu sorunlara çözüm arama çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Temiz Enerji Vakfı, bu konulardaki çalışmaların desteklenmesinin önemine inanan kişi ve kurumların katkısı ile oluşmuştur. Vakıf 1994 yılında Ankara'da kurulmuştur.

  Adres: Atatürk Bulvarı 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
  Web: www.temev.org.tr


 • TÜDAV Türk Deniz Araştırmaları Vakfı


 • Türkiye sularını, bu sulardaki yaşamı araştırmak, tanıtmak ve korumak amacıyla bir grup bilim adamı, deniz sektöründe çalışan kişiler ve doğaseverler tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Üç tarafı denizlerle çevirili olmasına rağmen Türkiye denizleri üzerindeki araştırmalar yetersizdir. Oysa araştırma yapılmadan denizlerden doğru olarak faydalanılamaz ve korunmaları da sağlanamaz. Amaç bu boşluğu doldurmaya yardımcı olmaktır.

  Adres: P.K. 10 Beykoz 81650 İstanbul
  Tel: +90 (216) 424 07 72
  Web: www.tudav.org


 • TÜRÇEK Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

 • Çevre ve doğa koruma konusunda, siyaset üstü çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

  Adres: Mühürdarbağı Sk. No:6/3 Kadıköy / İstanbul
  Tel: +90 (216) 338 00 17
  Web: www.turcek.org.tr


 • Yeşiller Grubu

 • Yeşiller, ekolojik, paylaşımcı ve çoğulcu bir toplumun kuruluşu yolunda mücadele eden siyasi bir harekettir.

  Adres: İstiklal Cad Kurabiye Sk. No: 13/3 Beyoğlu / İstanbul
  Telefon: +90 (212) 243 83 33
  Web: www.yesiller.org


  Ödeme Seçenekleri
  • Kredi Kartı
   Güvenli ödeme sistemi
   Peşin fiyatına 6 taksit imkanı (*)
   2-12 taksit seçenekleri (*)

  • Havale
   %3 indirim

  • Kapıda Ödeme
   4,80 TL hizmet bedeli ile
  (*): Garanti Bonus, Garanti Flexi, Denizbank Bonus, TEB Bonus kredi kartları için

  ÇOK SATANLAR
  1 Deonat Doğal Roll-on Seti
  2 Logona Günlük Bakım Serisi - Naneli Diş Macunu
  3 Organyc Hijyenik Gündüz Ped
  4 Sonett Bulaşık Makinası Yıkama Tozu (Dishwasher Detergent)
  5 Logona Çilekli Çocuk Diş Macunu

  YENİLER
  1 SANTE Family Saç Durulama Kremi Organik Mango ve Aloe Özlü
  2 ECO Cosmetics Organik Sertifikalı Spf 15 Mineral Güneş Koruyuculu Gündüz Nemlendiricisi
  3 ECO Cosmetics Organik Sertifikalı Bebek Saç ve Vücut Şampuanı
  4 Bora Life Kantaron Yağı
  5 Iva Natura Beyaz Karşıtı Siyah Şampuan  Buğday Derneği üyelerine %5 indirim.
  Detaylı bilgi için tıklayın.

  > Sana Özel Olsun!
  Öncelikli görmek istediğin reyonları seç, kendine özel Naturey'in olsun...


  Naturey Bülten
  Haber, duyuru, indirim ve kampanyalardan herkesten önce haberdar olmak için üye olun!
  E-posta Adresi


  Naturey Bülten arşivi için tıklayın.

  REHBER
  > Yulaf ve Yulafın Faydaları
  > Organik Ekolojik Ürün Pazarları
  > Pratik Yüz Temizleme Losyonu

  HABER
  > Hediye kazananlar belli oldu: Organik otelde konaklama ve kahvaltı hediye!
  > Organik otelde konaklama ve kahvaltı hediye!
  > GDO'ya Hayır Sokak Eylemine davet!

  AJANDA

  Biz Kimiz?
  "Doğal, organik, ekolojik yaşam" diyerek yola çıktık ve "doğadostu" ürünleri sizlerle paylaşıyoruz.
  Daha fazlası için tıklayın.

  Sizi Dinliyoruz
  Sitemizde neler görmek istersiniz? Önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
  "Evet"se lütfen tıklayın.   Son Gezdiğim Sayfalar


   Naturey'e hoş geldiniz.

   Sayfalarımızı incelemeye yukarıdaki ana reyonlar ile başlayabilirsiniz.

  Bülten Arşivi | Facebook | Twitter
  Hakkımızda | Gizlilik İlkeleri | Sipariş ve Teslimat | Yardım | İletişim

  www.naturey.com'da kredi kartı, havale/EFT veya kapıda ödeme seçenekleri ile alışveriş yapabilirsiniz. Fiyatlara KDV dahildir.


  Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden naturey.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.


  256 bit SSL Encryption

  2006-2017 www.naturey.com Doğal ve Organik Yaşam Ürünleri